Woratham construction Co.,LTD

banner

WELCOME TO WORATHAM

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ บริษัท วรธรรมการก่อสร้าง จำกัด

Image 1
Image 2Image 3
Image 4
Image 6Image 7
Image 5
Image 8
Image 9Image 10

SERVICE

รับเหมาก่อสร้างงานอาคาร ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

รับเหมาก่อสร้างคลังเก็บสินค้า

รับเหมาก่อสร้างบ้านบนที่ดินของลูกค้า

รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ทุกประเภท

รับเหมาก่อสร้างงานโครงการก่อสร้างถนน

รับเหมาก่อสร้างงานขุดลอกคูคลอง และอ่างกักเก็บน้ำขนาดเล็ก ขนาดกลาง

เกี่ยวกับบริษัท (OUR Company)

บริษัท วรธรรมการก่อสร้าง จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท โดยได้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับ งานรับเหมาก่อสร้าง บ้าน อาคาร สำนักงาน โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม โกดังจัดเก็บสินค้า งานโครงการก่อสร้างถนน และงานโครงการขุดลอกคูคลอง โดยได้ให้บริการกับทางภาครัฐ และภาคเอกชน มาแล้วหลายโครงการด้วยทีมงานมาตรฐานที่มีประสบการณ์ และทีมช่างฝีมือที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งการเอาใจใส่ลูกค้าผู้รับบริการ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่ามุ่งมั่นพัฒนา งานก่อสร้าง อย่างมีคุณภาพ ด้วยความซื่อสัตย์ และส่งมอบงานตรงตามเวลา โดยทางห้างฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทีมงานของเราจะได้รับความไว้วางใจที่ดีจากทุกท่านในอนาคต

ลูกค้าบางส่วนของเรา

Example Project

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสังข์ จังหวัดชัยภูมิ

2. โครงการก่อสร้างศูนย์อาหารและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสีหนาท หมู่ที่3 เทศบาลตำบลโนนทอง จังหวัดขอนแก่น

4. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนน เทศบาล 4 เทศบาลตำบลบ้านแท่น

5. โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านหนองโน กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองสีหนาทพร้อมอาคารประกอบ ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

7. โครงการปรับปรุงรั้วสำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข

8. โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารเรียนนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9. โครงการก่อสร้างอาคารโรงซักฟอกจ่ายกลาง โรงพยาบาลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

10. โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงพยาบางจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

11. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

12. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง อำเภอบ้านเหลี่ยม จังหวัดนครราชสีมา

13. โครงการก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ขนาด 10 คูหา จำนวน 2 หลัง มีโรงจอดรถและลานซักล้าง กองบังคับการตำรวจตระเวรชายแดนภาค 2 กองบัญชาการตำรวจจระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

14. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักเรือนแถวข้าราชการ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ 2 ชั้น 6 ครอบครัว ทางหลวงหมายเลข 12 (ถนนศรีจันทร์) ตอนเขตเทศบาลนครขอนแก่นควบคุม กม.555+549

15. โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 835.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 116 ท่อน และบ่อพัก คลล.ขนาด 1.3*1.3 เมตร จำนวน 14 บ่อ

16. โครงการก่อสร้างอาคารโรงฝึกทางยุทธวิธี (C.Q.B) ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

17. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง 4 รายการ ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

18. โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 4 ชั้น แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี

19. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบของกรม สิ่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 1 ชะอำ

20. โครงการจ้างก่อสร้างบ่อเก็บกากมันสำปะหลัง สาขาอำเภอท่าคันโท บริษัท ไทยวา จำกัด(มหาชน)

21. โครงการจ้างเปลี่ยนหลังคาอาคารโรงงาน (ส่วนเครื่องจักร ) สาขาอำเภอท่าคันโท บริษัท ไทยวา จำกัด(มหาชน)

22. โครงการจ้างก่อสร้างแท่นสลัด สาขาอำเภอท่าคันโท บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

23. โครงการก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดิน, ก่อนสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น, อาคารอยู่เวรแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง, โรงจอดรถยนต์ ที่ กฟส.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

WORATHUM CONTRUCTION PART., Ltd.

Location : บริษัท วรธรรมการก่อสร้าง จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 54 หมู่ที่ 5 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

CONTACT US

เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น. โทร : 066-1624449 , 082-654-5147 แฟ็กซ์ : 043-106-102 อีเมล์ : WorathamConstruction@hotmail.com

FOLLOW US